วิธีการสร้าง Folder ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถสร้าง Folder, แก้ไขชื่อ Folder และทำการลบ Folder ใน File Manager ซึ่งขั้นตอนแรกต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

การสร้าง File มีลำดับขั้นตอนในการทำ ดังนี้

1. เลือกเมนู File Manager

2. คลิกเข้าไปชื่อโฟลดอร์ public_html

3. คลิกที่ NEW FOLDER

4. ระบุชื่อ Folder ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ CREATE

การแก้ไขชื่อ Folder มีลำดับขั้นตอนในการทำ ดังนี้

1. เลือก Folder ที่ต้องการ จากนั้น คลิกที่เครื่องหมาย 

2. จะขึ้นแถบสีดำให้คลิกที่ A Rename

3. ทำการแก้ไขชื่อตามต้องการ จากนั้นคลิก RENAME

การลบ Folder มีลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. เลือก Folder ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Delete

Was this article helpful?

Related Articles