วิธีการสร้าง Folder ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถสร้าง Folder, แก้ไขชื่อ Folder และทำการลบ Folder ใน File Manager ซึ่งขั้นตอนแรกต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

พิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

1. การสร้าง File มีลำดับขั้นตอนในการทำ ดังนี้

1. เลือกที่ File Manager

1. ระบุชื่อ Folder ที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Create

การแก้ไขชื่อ Folder มีลำดับขั้นตอนในการทำ ดังนี้

1.  เลือก Folder ที่ต้องการ จากนั้น คลิกที่ Rename

2. ทำการแก้ไขชื่อตามต้องการ จากนั้นคลิก Rename

การลบ Folder มีลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. เลือก Folder ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Delete

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?