วิธีสร้าง เปลี่ยนชื่อ และลบโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

Create Change Delete DirectAdmin

หากคุณต้องการสร้าง เปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

วิธีสร้างโฟลเดอร์

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์

คลิกที่ไอคอน Create new folder

กำหนดชื่อของโฟลเดอร์ จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว

วิธีเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

ไปยังตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกที่ขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกที่ Rename

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Rename

ระบบจะแจ้งว่าโฟลเดอร์ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว

วิธีลบโฟลเดอร์

ไปยังตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ

คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบโฟลเดอร์ขึ้นมา หากไม่ต้องการให้โฟลเดอร์ที่ลบไปอยู่ในโฟลเดอร์ขยะ (โฟลเดอร์จะถูกลบถาวร และไม่สามารถกู้คืนได้) ให้ปิดการลบโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ขยะโดยคลิกที่ To Trash (เมื่อปิดแล้วปุ่มหลัง To Trash จะกลายเป็นสีเทา) จากนั้นคลิกที่ REMOVE

ระบบจะแจ้งว่าโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles