วิธีสร้าง เปลี่ยนชื่อ และลบโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

หากคุณต้องการสร้าง เปลี่ยนชื่อ หรือลบโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

วิธีสร้างโฟลเดอร์

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์

คลิกที่ไอคอน Create new folder

กำหนดชื่อของโฟลเดอร์ จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว

วิธีเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

ไปยังตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกที่ขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกที่ Rename

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ตามต้องการ จากนั้นคลิกที่ Rename

ระบบจะแจ้งว่าโฟลเดอร์ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว

วิธีลบโฟลเดอร์

ไปยังตำแหน่งของโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ

คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบโฟลเดอร์ขึ้นมา หากไม่ต้องการให้โฟลเดอร์ที่ลบไปอยู่ในโฟลเดอร์ขยะ (โฟลเดอร์จะถูกลบถาวร และไม่สามารถกู้คืนได้) ให้ปิดการลบโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ขยะโดยคลิกที่ To Trash (เมื่อปิดแล้วปุ่มหลัง To Trash จะกลายเป็นสีเทา) จากนั้นคลิกที่ REMOVE

ระบบจะแจ้งว่าโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles