วิธีเปิด/ปิดการใช้งาน hotlink protection ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถเปิด/ปิดการใช้งาน hotlink protection ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hotlinks Protection ในหมวด Account Manager

คลิกที่ ENABLE HOTLINKS PROTECTION

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งาน hotlink protection แล้ว

คลิกที่ DISABLE HOTLINKS PROTECTION

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดใช้งาน hotlink protection แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles