วิธีลบโดเมน/ประเภทไฟล์ที่ทำ hotlink protection ใน DirectAdmin

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ DirectAdmin สามารถลบโดเมนหรือประเภทไฟล์ที่ทำ hotlink protection ไว้ออกได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hotlinks Protection ในหมวด Account Manager

ติ๊กถูกที่หน้าโดนเมนที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบโดเมนดังกล่าวออกจาก hotlink protection แล้ว

ลบนามสกุลของไฟล์ที่ต้องการออกจาก hotlink protection ในหัวข้อ Protected file types จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบประเภทไฟล์ดังกล่าวออกจาก hotlink protection แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles