วิธีการคำนวณขนาด directory บน Plesk

สำหรับผู้ใช้ control panel Plesk และอยากเช็คว่า directory นี้ใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่ สามารถทำได้ตามคู่มือดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกปุ่ม Log In

2. คลิกที่ File Manager ในโดเมนหรือซับโดเมนที่ต้องการเช็คขนาดพื้นที่

3. ติ๊กถูกที่หน้าแฟ้มโดเมนที่ต้องการเช็คขนาดพื้นที่ จากนั้นคลิกที่ More

4. คลิกที่ Calculate Size จากนั้น Server จะคำนวณพื้นที่ของแฟ้มโดเมนที่เลือก

5. ระบบจะแสดงพื้นที่การใช้งานของแฟ้มโดเมนขึ้นมา ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles