วิธีตรวจสอบขนาดพื้นที่แต่ละโดเมนหรือซับโดเมนบน Plesk

สำหรับผู้ใช้ control panel Plesk และอยากเช็คว่าโดเมนหรือซับโดเมนนี้ใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่ สามารถทำได้ตาม วิธีตรวจสอบขนาดพื้นที่แต่ละโดเมนหรือซับโดเมนบน Plesk ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกปุ่ม Log In

2. คลิกที่ File Manager ในโดเมนหรือซับโดเมนที่ต้องการเช็คขนาดพื้นที่

3. ติ๊กถูกที่หน้าแฟ้มโดเมนที่ต้องการเช็คขนาดพื้นที่ จากนั้นคลิกที่ More

4. คลิกที่ Calculate Size จากนั้น Server จะคำนวณพื้นที่ของแฟ้มโดเมนที่เลือก

5. ระบบจะแสดงพื้นที่การใช้งานของแฟ้มโดเมนขึ้นมา ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles