วิธีการคำนวณขนาด directory บน Plesk

สำหรับผู้ที่ใช้งาน control panel ของ Plesk ที่ต้องการคำนวณว่า directory ไหนใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่ สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Files ในโดเมนหรือซับโดเมนที่ต้องการคำนวณขนาด directory

ติ๊กถูกที่หน้า directory ที่ต้องการคำนวณขนาด จากนั้นคลิกที่ More

คลิกที่ Calculate Size

ระบบจะคำนวณและแสดงพื้นที่การใช้งานของ directory ที่เลือกขึ้นมาดังภาพตัวอย่าง (ในภาพตัวอย่างจะเป็นการคำนวณพื้นที่การใช้งานของ directory-a และ directory-b โดยพื้นที่การใช้งานที่ได้คือ 358.1 MB)

Was this article helpful?

Related Articles