วิธีตรวจสอบขนาดพื้นที่แต่ละโดเมนหรือซับโดเมนบน Plesk

สำหรับผู้ใช้ Control Panel-Plesk และอยากเช็คว่าโดเมนหรือซับโดเมนนี้ใช้พื้นที่ไปเท่าไหร่

สามารถทำได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2. คลิกที่ Websites&Domains => เลือกชื่อโดเมน => File Manager

3.  ติ๊กถูกที่กล่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการไฟล์ที่ช่อง Name จากนั้นคลิก More และเลือก Calculate Size เพื่อให้ Server ทำการคำนวณพื้นที่ที่ใช้งาน ณ ปัจจุบัน

4. ระบบจะแสดงพื้นที่การใช้งาน ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles