วิธีกำหนดการแสดง Error ให้กับ PHP

สำหรับลูกค้า hostatom สามารถใช้วิธีนี้เพื่อเปิดหรือปิดการแสดง Error ของเว็บไซต์ได้เลย ซึ่งวิธีนี้เป็นการเขียนทับค่าใน php.ini โดยใช้ .user.ini สำหรับขั้นตอน Development กำหนดเปิด display_errors แสดงรายการที่ Error ต่างๆ เพื่อที่จะแก้ไข ใช้คำสั่ง สำหรับ Production กำหนดปิด display_errors เพื่อป้องกันการแสดง Error บนหน้าเว็บไซต์ ใช้คำสั่ง หากใช้วิธีนี้แล้ว Error ยังแสดงอยู่ ให้ตรวจสอบ PHP ของคุณ หากเป็น Apache module ให้สร้างไฟล์ .htaccess เพื่อกำหนดค่าแทน โดยใช้ ในกรณีที่คุณต้องการเปิดหรือปิดการแสดง Error เฉพาะไฟล์ สามารถทำได้ โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้ คำสั่งสำหรับเปิดแสดง Error และคำเตือน ทั้งหมดของ PHP หรือ […]

Reverse DNS (PTR Record) คืออะไร ทำงานอย่างไร

Reverse DNS คือ Reverse DNS (PTR Record) เป็นการสืบค้นชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ IP การดำเนินการนี้ตรงข้ามกับ Forward DNS Lookup ที่ใช้กันทั่วไป ซึ่ง DNS Lookup ถูกสอบถามเพื่อค้นหาที่อยู่ IP จากชื่อโดเมน มาตรฐานจาก Internet Engineering Task Force (IETF) แนะนำว่าทุกโดเมนควรมีความสามารถ Reverse DNS ได้ แต่เนื่องจาก Reverse DNS ไม่ใช่ส่วนสำคัญต่อการทำงานปกติของอินเทอร์เน็ต จึงไม่ใช่ข้อกำหนดมาตรฐาน ด้วยเหตุนี้ Reverse DNS จึงไม่ถูกนำมาใช้ในระดับสากล Reverse DNS ทำงานอย่างไร Reverse DNS จะค้นหาเซิร์ฟเวอร์ DNS สำหรับ PTR record (ตัวชี้) […]

DNS คืออะไร

DNS ( Domain Name System ) เป็นที่เก็บ Domain name กับ IP address ของแต่ละเว็บไซต์ ทุกๆ เว็บไซต์หรือทุกสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ แล็บท็อป คอมพิวเตอร์ ทุกสิ่งจะมี IP address เป็นของตัวเอง เวลาที่เราต้องการเข้าถึงเว็บไซต์ใดๆ จำเป็นต้องใช้ IP address ในการเข้าถึง แต่เพื่อความง่ายและสะดวก จึงมีการใช้ Domain name แทนการใช้ IP address เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการเข้าถึง Google แทนที่เราจะต้องพิมพ์ IP address 157.240.8.35 เราสามารถพิมพ์ facebook.com ได้เลย เพราะ DNS จะทำหน้าที่ชี้ […]

วิธีการติดตั้ง Git

1. ดาวน์โหลด Git ได้ที่เว็บไซต์ Git downloads 2. เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด จากนั้นคลิกที่ Next 3. เลือก Default และ Config ที่ต้องการ (ไม่จำเป็นต้องเลือกทุกอัน) หากเลือกแล้วให้คลิกที่ Next ต่อไป เมื่อเลือกถึงขั้นสุดท้ายจะมีให้คลิก Install 4. รอการติดตั้ง 5. เมื่อแสดงหน้าต่างนี้ ให้คลิกที่ Finish เป็นการติดตั้ง Git เรียบร้อย สามารถตรวจสอบ Git Version ได้จากคำสั่ง ตัวอย่างการใช้คำสั่ง

การอัพเดต Patch ของ VMware ESXi แบบ Manual

การอัพเดต Patch ของ VMware ESXi เพื่อแก้ช่องโหว่ของระบบ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของช่องโหว่ได้จาก CVE Detail โดยขั้นตอนการอัพเดตแบบ Manual สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้ 1. Login เพื่อดาวน์โหลด Patch ได้ที่ Product Patches 2. เลือกไฟล์ Patch ให้ตรงกับ Version ที่ใช้งานอยู่ แล้วกด Download now 3. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ .zip ไปยัง Datastore ของ ESXi Host ที่ต้องการ Patch 4. การอัพเดต Patch ต้องเข้าผ่าน SSH ใน ESXi Host ด้วย Root […]