การอัพเดต Patch ของ VMware ESXi แบบ Manual

การอัพเดต Patch ของ VMware ESXi เพื่อแก้ช่องโหว่ของระบบ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของช่องโหว่ได้จาก CVE Detail

โดยขั้นตอนการอัพเดตแบบ Manual สามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

1. Login เพื่อดาวน์โหลด Patch ได้ที่ Product Patches

2. เลือกไฟล์ Patch ให้ตรงกับ Version ที่ใช้งานอยู่ แล้วกด Download now

3. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ .zip ไปยัง Datastore ของ ESXi Host ที่ต้องการ Patch

4. การอัพเดต Patch ต้องเข้าผ่าน SSH ใน ESXi Host ด้วย Root โดยต้องเข้าไป Enable SSH ก่อน ขั้นตอนมีดังนี้

4.1 Login เข้าสู่ vSphere Web Client จากนั้นไปที่ Manage

4.2 ที่แถบ Service ให้ Start SSH

5. เปิดโปรแกรม Putty หรือ SSH อื่นๆ โดยใช้ User และ Password ของ Root

6. รันคำสั่งเพื่อ Patch

ตัวอย่างคำสั่ง:

esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/datastore1/[FilePatch].zip --no-sig-check      

ตัวอย่างการใช้คำสั่ง:

esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/datastore1/patch/ESXi600-202002001.zip --no-sig-check      

7. รอจนกว่าจะดำเนินการเสร็จ จากนั้นให้ปิด Virtual ภายใน VMware ก่อน

8. แล้วจึง Reboot โดยพิมพ์ Reboot เพื่อ Restart VMware ESXi

9. ตรวจสอบการอัพเดตจาก Build Number ใน vSphere Web Client

หมายเหตุ: ในการอัพเดต Patch เมื่อรันคำสั่งเสร็จ ต้อง Reboot Host ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง: หากมีการใช้งาน vCenter จะต้องอัพเดต Build ของ vCenter ให้สูงกว่า Patch ของ Host ที่จะอัพเดต เพราะอาจทำให้ Host หลุดออกจาก vCenter และไม่สามารถ Add ใหม่ได้

Was this article helpful?