วิธีตั้งค่าให้ Update WordPress แบบอัตโนมัติ

สำหรับท่านที่มีหลายเว็บไซต์ต้องดูแล หรือไม่อยากที่จะทำการ Upgrade บ่อยๆ เมื่อมี Version ใหม่ออกมา
ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยระบุให้ WordPress ตรวจสอบ Version และทำการ Upgrade ตัวเองแบบอัตโนมัติ

ขั้นตอนคือให้แก้ไขไฟล์ wp-config.php แล้วเพิ่ม code ด้านล่างนี้เข้าไป

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', true );

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว หาก WordPress  มีการออก Update Version ใหม่ระบบก็จะทำการ Update ให้เป็น Version ล่าสุดโดยอัตโนมัติ

Was this article helpful?

Related Articles