วิธีเปลี่ยน URL ของ WordPress ให้เป็นภาษาไทยแบบไม่โดนตัดคำ

PP Auto Thai URL เป็นปลั๊กอินที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้าของเว็บไซต์ที่ทำด้วย WordPress ภาษาไทย สามารถเปลี่ยน URL ภาษาไทยให้ยาวขึ้น ไม่ถูกตัดสั้น เนื่องจาก Browser เข้าใจเฉพาะภาษาอังกฤษจึงไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ จึงจำเป็นที่ จะต้องเข้ารหัส URL ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพื่อแปลงให้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น 1 ตัวอักษรในภาษาไทยจะถูกแปลงเป็นภาษา อังกฤษ ถึง 3 ตัวอักษร เท่ากับว่า คนไทยสามารถพิพ์ได้แค่ 66 ตัวอักษรเท่านั้น ทำให้บางที URL สั้นกว่าที่คิด

คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอิน PP Auto Thai URL โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. Login เพื่อเข้าสู่ระบบหน้าจัดการ WordPress

2. ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายเลือก Plugins > Add New

3. ค้นหาปลั๊กอิน PP Auto Thai URL

4. คลิก Install Now เพื่อดำเนินการติดตั้ง

5. จากนั้นคลิก Activate Plugin เพื่อเปิดใช้งาน

6. เสร็จสิ้นการติดตั้งปลั๊กอิน PP Auto Thai URL สำหรับการใช้งาน WordPress ของคุณ

Was this article helpful?

Related Articles