วิธีติดตั้งธีมให้กับ WordPress

Install theme WordPress

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Appearance

คลิกที่ Add New

ค้นหาธีมที่ต้องการติดตั้งในช่อง Search themes…

เลื่อนเมาส์ไปยังธีมที่ต้องการติดตั้ง

คลิกที่ Install จากนั้นรอระบบทำการติดตั้งธีม

ระบบจะแจ้งว่าได้ติดตั้งธีมดังกล่าวให้แล้ว หากต้องการใช้งานธีมดังกล่าวเลย ให้คลิกที่ Activate

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดใช้งานธีมดังกล่าวให้แล้ว

Was this article helpful?

Related Articles