วิธี secure เว็บไซต์ WordPress ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

เมื่อตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ WordPress ผ่าน WordPress Toolkit แล้วพบว่ายังมีส่วนไม่ปลอดภัยอยู่ โดยสามารถเพิ่มความปลอดภัยส่วนที่ยังไม่ปลอดภัยนั้นได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ Critical security measures applied ในหัวข้อ Security

ติ๊กถูกหน้ารายการที่ต้องการทำให้เป็น secure

คลิกที่ Secure

ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการ secure รายการดังกล่าวแล้ว (status icon ของรายการดังกล่าวจะเปลี่ยนจาก warning ไปเป็น check)

Was this article helpful?

Related Articles