การตรวจสอบ Secure Status บน WordPress Toolkit บน Plesk

ใน WordPress Toolkit ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บ WordPress ที่ติดตั้งไปแล้วได้ว่า มีส่วนใดบ้างที่ยังไม่ปลอดภัย ซึ่งผู้ใช้สามารถทำได้ด้วยตนเองได้ สำหรับวิธีการีขั้นตอนการทำดังนี้

หมายเหตุ: การตั้งค่ามาตรการรักษาความปลอดภัยบางอย่างสามารถคืนค่าเดิมได้ แต่บางอย่างไม่สามารถคืนค่าเดิมได้
ดังนั้น ทางเราขอแนะนำให้ผู้ใช้ทำการ backup ข้อมูลไว้ก่อนทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ บนเว็บ

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2. ที่เมนูด้านซ้ายคลิกที่ WordPress ที่ Security status คลิก View ดังภาพ

วิธีการเช็คด้านความปลอดภัย

คลิกที่ Check Security ดังภาพ

ระบบจะแสดงรายการ Secure ดังภาพ โดยที่

  •  หมายถึง รายการนี้ยังไม่ secure ระบบแนะนำให้ทำให้เป็น secure เพื่อความปลอดภัยของเว็บ WordPress ในกรณีนี้ผู้ใช้สามารถคืนค่าเดิมได้
  •  หมายถึง รายการนี้ได้ถูกทำเป็น secure เรียบร้อยแล้ว

วิธีการทำให้เป็น Secure

1.ติ๊กถูกหน้ารายการที่ต้องการให้เป็น secure จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Secure ตามภาพ

2.รายการที่เลือกไว้จะเปลี่ยนจาก  เป็น  ดังภาพ

วิธีการคืนค่าเดิมให้รายการที่เป็น Secure

1.ติ๊กถูกหน้ารายการที่ต้องการคืนค่าเดิม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Revert ดังภาพ

2. รายการที่เลือกไว้จะเปลี่ยนจาก  เป็น   ดังภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles