วิธี detach เว็บไซต์ WordPress ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

การ detach ของ WordPress Toolkit นั้น จะเป็นการถอดเว็บไซต์ WordPress ออกจาก WordPress Toolkit แต่ข้อมูลเว็บไซต์ WordPress หรือฐานข้อมูลจะยังคงอยู่เหมือนเดิม (เมื่อกลับไปยังหน้าหลักของ Plesk จะยังเห็นเว็บไซต์ WordPress นั้นได้อยู่) โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ไอคอนเมนูในเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการจะถอดออก

คลิกที่ Detach

ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ยืนยันว่าต้องการถอดเว็บไซต์ WordPress ดังกล่าวออกจาก WordPress Toolkit หรือไม่ ให้คลิกที่ Detach

ระบบจะแจ้งว่าเว็บไซต์ WordPress ดังกล่าวได้ถูกถอดออกจาก Plesk เรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles