การยืนยัน RAA verification mail

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแลการจดทะเบียนโดเมน (ICANN) มีข้อกำหนดใหม่ระบุให้ผู้จดทะเบียนทุกท่านต้องทำการยืนยันว่าชื่อและที่อยู่ที่แจ้งขอจะทะเบียนโดเมนใน Registrant Contact นั้นเป็นชื่อที่อยู่จริง และ Email ที่สามารติดต่อได้จริงครับ

ส่งผลทำให้ผู้จดทะเบียนโดเมนทุกท่านจำเป็นต้องคลิกที่ยืนยันว่า Email ที่ใช้ยื่นจดทะเบียนเป็น Email ที่สามารถติดต่อได้จริง และเป็น Email จริงของผู้จดทะเบียน

การยืนยันเราจะมี Email ส่งให้หลังจากจดทะเบียนโดเมน โดยหัวข้อ Email ระบุว่า : RAA verification mail
ภายใน Email จะมีข้อความดังต่อไปนี้ (ตัวอย่าง)

Dear Customer,

Your email address, yourname@email.com, has been set as the Registrant
contact for 1 domain names registered through HostAtom Web Hosting. To verify your email address, please click on the following link:

http://manage.hostatom.com/linkhandler/servlet/ValidateRAAServlet?id=999999&token=x1x1x1x1x1x1x1x1x1

Please note that failure to verify the Registrant contact email address may lead to deactivation of the respective domain names.
Once deactivated, the domain names will not function unless the email address is verified.

Affected domain names:
– yourdomain.com

*Support:*
For any support with respect to your relationship with us you can always contact us directly using the following Information.
CONTACT US *Technical Support*

billing(a)hostatom.com
http://www.hostatom.com
Tel: +66.814281538

หากท่านได้รับ Email ลักษณะนี้กรุณาคลิกที่ Link เพื่อทำการ Verify Email Accont ได้เลยครับ

หากไม่ทำการคลิก Link เพื่อ Verify ภายใน 15 วัน ชื่อ Domain ที่ท่านจดทะเบียนจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าท่านจะคลิกที่ Link เพื่อยืนยันครับ

Was this article helpful?

Related Articles