วิธีเปลี่ยน Nameserver สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ hostatom

สำหรับผู้ที่จดทะเบียนกับทางโฮสอะตอม สามารถเปลี่ยนค่า nameserver ของโดเมนได้เอง ในส่วนบริการลูกค้าค้าของเรา

สำหรับวิธีการทำ มีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิด Web Browser Google Chrome , IE, Mozilla Firefox, Microsoft Edge หรือ อื่นๆ
เพื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบหลังบ้านของโฮสอะตอม

  • สำหรับ  Google Chrome เปิด Web Browser แล้วพิมพ์ URL: hostatom.com => คลิกที่ Client Login

2. ใส่อีเมลและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้กับทางโฮสอะตอม จากนั้นคลิกที่ เข้าสู่ระบบ

3. ระบบจะเข้าสู่ส่วนบริการลูกค้าของโฮสอะตอม ให้คลิกที่ โดเมน ดังภาพ

4. เลือกโดเมนที่ต้องการแก้ไข nameserver จากนั้นคลิกที่รูป

5. ในหน้า การจัดการ …(ชื่อโดเมน)….. ที่ วันนี้คุณต้องการดำเนินการเรื่องอะไร? ให้เลือกข้อแรก เปลี่ยน nameservers ที่โดเมนชี้ไป

6. ในหน้า Nameservers ให้เลือกข้อ 2 ใช้ nameservers ที่กำหนดเอง (กรุณาใส่ในช่องด้านล่าง) จากนั้น ใส่ค่า nameserver เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ เปลี่ยน Nameservers

Was this article helpful?

Related Articles