วิธีจดโดเมนเป็นภาษาไทยสำหรับ Reseller Domain

สำหรับผู้ใช้งานระบบ Reseller Domain สามารถจดทะเบียนเป็นภาษาไทยได้ ซึ่งสามารถตรวจสอบอัตราได้จาก (ยึดราคาสุดท้าย SLAB 3)
https://www.resellerclub.com/domain-name-registration

คำสั่งซื้อจะไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา สามารถยื่นจดแล้วรับโดเมนใช้งานได้เลย โดยสิทธิ์ถือครองโดเมนจะเป็นของผู้จดทะเบียน 100% เช่นเดิม

ระบบนี้ เป็นระบบที่ผู้ให้บริการ Hosting ชั้นนำในไทยกว่า 80% เลือกใช้งาน คุณสามารถบริหารจัดการโดเมนผ่าน Control Panel ระบบใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนโดเมน ต่ออายุโดเมน และโอนย้ายโดเมน

สำหรับวิธีการจดทะเบียนเป็นภาษาไทยมีขั้นตอน ดังนี้

1.Login เข้าสู่ Reseller Domain Control Panel โดยพิมพ์ https://manage.hostatom.com/ จากนั้นกรอก ID และ Password ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเราแล้วคลิกที่ Login ดังภาพ

2. เมื่อเข้าสู่ระบบ คลิกที่ Product -> Domain Registration -> Check Available

3. ที่ SELECT PRODUCT คลิกที่ IDNs ดังภาพ

4. ที่ Choose Language คลิกที่ Select Language => Thai (ภาษาไทย)

5. ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการจด ที่ Step 3. Supported Domain Extensions: ติ๊กถูกที่นามสกุลของโดเมนที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ Search for Domain Name(s)

6. หากโดเมนที่ต้องการสามารถจดได้ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่า …(ชื่อโดเมน)… is available จากนั้นให้คลิกที่ Select

7. คลิกที่ Checkout

8. คลิกที่ No Thanks, proceed to checkout

9. ใส่อีเมลที่ลงทะเบียนที่ Sign in to place to your order จากนั้นคลิกที่ Place order

10. เลือก Cancel Customer’s Invoice(s) จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Process Order(s)

 

 

Was this article helpful?

Related Articles