การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแท็บเมนู Your Account

2. กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ Register.com จากนั้นคลิกปุ่ม Login

3. ในส่วนของ My Account ทำการเลือกเมนู My Services และคลิกโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า

4. กำหนดค่า Nameserver ที่คุณต้องการ ดังภาพ จากนั้นคลิก Continue

5. ยืนยันการเปลี่ยน Nameserver โดยคลิกที่ Continue

6. เสร็จสิ้นการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ Register.com

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles