การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Log in และลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี NameBargain.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

2. เลือกเมนู My Account และคลิก Overview จากนั้นคลิกที่ domain name ดังภาพ

3. ในส่วนของ domain names ทำการคลิก register DNS

4. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์และไอพีแอดเดรส จากนั้นคลิก Register

5. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2 ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles