การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ระบุบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ enom.com จากนั้นคลิก Login

2. เลือก My Account จากนั้นในส่วนของ Account Highlights คลิกที่ Registered Domains

3. คลิก DNS Server Settings

4. กำหนด Nameserver ตามที่คุณต้องการ ดังภาพ และคลิก Save

5. ระบบจะแจ้งยืนยันการเปลี่ยน Nameserver จากนั้นคลิก OK

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

6. เสร็จสิ้นการเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?