การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี ItsYourDomain.com ของคุณ จากนั้นคลิกปุ่ม Login

2. ในส่วนของ Manage Your Domain ทำการคลิกที่ Change DNS/Hosting Info

3. ทำเครื่องหมายถูกในช่อง Check box ของโดเมนเนมที่ต้องการตั้งค่า และคลิก Continue

4. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่คุณต้องการ ดังภาพ จากนั้นคลิก Continue

5. เสร็จสิ้นการเปลี่ยนเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ ItsYourDomain.com และคลิก Continue

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles