วิธีตั้งค่าการอัปเดต WordPress

สำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress สามารถกำหนดการตั้งค่าการอัปเดตของ WordPress ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ WordPress

คลิกที่ Updates

กรณีที่ให้อัปเดตเฉพาะการอัปเดตด้านความปลอดภัยและอัปเดตที่มีการปรับปรุงในเวอร์ชันนั้นๆ

คลิกที่ Switch to automatic updates for maintenance and security releases only.

ระบบจะแจ้งว่าได้กำหนดค่าการอัปเดตเป็นการอัปเดตเฉพาะด้านความปลอดภัยและอัปเดตที่มีการปรับปรุงในเวอร์ชันนั้นๆ แล้ว (ที่ตัวเลือก Switch to automatic updates for maintenance and security releases only. จะเปลี่ยนเป็น Enable automatic updates for all new versions of WordPress. ดังภาพตัวอย่าง)

กรณีที่ให้อัปเดตในทุกๆ ครั้งที่มีการปล่อยอัปเดตใหม่

คลิกที่ Enable automatic updates for all new versions of WordPress.

ระบบจะแจ้งว่าได้กำหนดค่าการอัปเดตเป็นการอัปเดตในทุกๆ ครั้งที่มีการปล่อยอัปเดตใหม่แล้ว (ที่ตัวเลือก Enable automatic updates for all new versions of WordPress. จะเปลี่ยนเป็น Switch to automatic updates for maintenance and security releases only. ดังภาพตัวอย่าง)

หมายเหตุ : ในการกำหนดให้ WordPress ทำการอัปเดตในทุกๆ ครั้งที่มีการปล่อยอัปเดตใหม่ อาจจะมีกรณีที่อัปเดต WordPress แล้ว แต่ปลั๊กอินหรือธีมยังไม่ได้มีการอัปเดตให้รองรับกับเวอร์ชันล่าสุด ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหากับเว็บไซต์ของผู้ใช้ แนะนำให้ทำ backup ให้กับเว็บไซต์ไว้อยู่เสมอ

Was this article helpful?

Related Articles