วิธีเปลี่ยน Document Root ด้วยไฟล์ .htaccess

โดยปกติแล้ว เว็บไซต์จะเรียกใช้งานจากแฟ้ม public_html หรือที่เรียกกันว่าแฟ้ม document root ซึ่งถ้าหากคุณต้องการเก็บไฟล์เว็บไซต์ของคุณไว้เป็น แฟ้มใน public_html (sub-folder) และไม่ต้องการให้ sub-folder นี้แสดงใน URL ที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถซ่อน sub-folder ได้โดยใส่ Code ด้านล่างนี้ลงไปในไฟล์ .htaccess ที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html

โดยแทนค่าดังต่อไปนี้
domain-name.com : ให้พิมพ์ชื่อโดเมนของคุณ
folder : พิมพ์ชื่อของ sub โฟลเดอร์ ที่ใช้ทดสอบ หรือพัฒนาเว็บไซต์

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain-name.com$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain-name.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !folder/
RewriteRule (.*) /folder/$1 [L]

ในกรณีที่คุณไม่มีไฟล์ .htaccess ในแฟ้ม public_html สามารถทำการสร้างได้โดย
การสร้างหรือแก้ไขไฟล์ .htaccess ผ่าน DirectAdmin

Was this article helpful?

Related Articles