การเปลี่ยน doc root ใน .htaccess

โดยปกติแล้ว เว็บไซต์จะโหลดจากโฟลเดอร์ public_html หรือที่เรียกกันว่า โฟสเดอร์ web root ซึ่งถ้าหากคุณต้องการเก็บไฟล์เว็บไซต์ของคุณไว้เป็น sub โฟลเดอร์ใน public_html และไม่ต้องการให้ sub โฟลเดอร์ นี้แสดงใน URL ที่ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถซ่อน sub โฟลเดอร์นี้ จาก URL ได้โดยใส่ Code ด้านล่างนี้ลงไปในไฟล์ .htaccess ที่อยู่ในโฟลเดอร์ public_html

โดยแทนค่าดังต่อไปนี้
domain-name.com : ให้พิมพ์ชื่อโดเมนของคุณ
folder : พิมพ์ชื่อของ sub โฟลเดอร์ ที่ใช้ทดสอบ หรือพัฒนาเว็บไซต์

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain-name.com$ [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain-name.com$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !folder/
RewriteRule (.*) /folder/$1 [L]

ในกรณีที่คุณไม่มีไฟล์ .htaccess ในโฟลเดอร์ public_html สามารถทำการสร้างได้โดยดูที่
การสร้างหรือแก้ไขไฟล์ .htaccess ผ่าน DirectAdmin

Was this article helpful?

Related Articles