วิธีสร้างหรือแก้ไขไฟล์ .htaccess ใน DirectAdmin

ในการทำ 301 Redirect สำหรับ https นั้น เราจำเป็นจะต้องสร้างไฟล์ .htaccess เสียก่อน ขั้นตอนการสร้างมีดังนี้

1.Login เข้าสู่ DirectAdmin Control Panel

2.เลือกเมนู File Manager

3.คลิกที่ public_html

4. สร้างไฟล์ .htaccess ใน public_html โดยที่ Create New File ให้พิมพ์ชื่อไฟล์ .htaccess จากนั้นกดปุ่ม Create

5. จะได้ไฟล์ .htaccess ใน folder public_html  เรียบร้อย

ขั้นตอนการแก้ไข .htaccess

1.เมื่อทำการ Login เข้าสู่ DirectAdmin Control Panel เรียบร้อยแล้ว

2. เลือกเมนู File Manager แล้วคลิกที่ public_html

3. ไฟล์ .htaccess ให้คลิกที่ Edit

3. แก้ไขข้อความ  เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กด Save

4. ระบบจะทำการบันทึกไฟล์ที่แก้ไขไว้เรียบร้อยแล้ว ดังรูป

7. เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถทำการทดสอบเข้าเว็บไซต์ของคุณด้วย http หากตั้งค่าถูกต้องคุณจะถูก redirect ไปยัง https ทันทีครับ

*** สำหรับกรณีที่มีไฟล์ .htaccess อยู่แล้วใน public_html สามารถนำโค้ดไปแทรกไว้ใน ไฟล์ .htaccess ได้เลย ***

Was this article helpful?

Related Articles