การตั้งค่า Blacklist หรือ Whitelist อีเมลใน DirectAdmin

ใน Control Panel – DirectAdmin หากผู้ใช้ต้องการตั้งค่า Blacklist หรือ Whitelist ของอีเมล สามารถทำได้ โดยแอดมินสามารถเข้าไปทำการตั้งค่า ตามขั้นตอน ดังนี้

1. Login เข้าสู่ DirectAdmin ด้วยบัญชีแอดมิน โดยดูขั้นตอนการทำที่หัวข้อ วิธี login เข้าใช้งาน DirectAdmin

2. ที่ E-mail Manager คลิกที่ไอคอน Spamassassin Setup

3. สำหรับผู้ที่งานบริการโฮสติ้งกับทางโฮสอะตอม SpamAssassin นั้น จะถูกปิดไว้อยู่ ให้ทำการเปิดการใช้งาน โดยคลิกที่ ENABLE SPAMASSASSIN

4. เลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบข้อความตามรูปภาพดังนี้

5. ในกรณีที่ต้องการ Block อีเมลที่เป็น Spam ให้ไปที่ E-mail Blocklist จากนั้นให้ใส่ชื่อบัญชีอีเมล แล้วกดปุ่ม Add เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกการตั้งค่า

6. แต่หากต้องการอนุญาตให้อีเมลส่งมาหาได้ ไม่ไปตกในกล่อง Spam ให้ไปที่ E-mail Allow จากนั้นให้ใส่ชื่อบัญชีอีเมล แล้วกดปุ่ม Add เมื่อเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles