วิธีตั้งการแจ้งเตือนเป็นอ่านแล้วใน DirectAdmin

Set notifications read DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถตั้งการแจ้งเตือนที่ได้รับใน control panel ของ DirectAdmin เป็นอ่านแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Hello, (ชื่อผู้ใช้) ที่มุมขวา

คลิกที่ Messages

ติ๊กถูกที่หน้าการแจ้งเตือนที่ต้องการตั้งเป็นอ่านแล้ว

คลิกที่ Mark as read

ระบบจะแจ้งว่าได้อัปเดตการแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles