การทำ leverage browser caching เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับ website

Web Browser สามารถเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ที่เคยเรียกชมไว้ได้เพิ่มความเร็วการเรียกชมเว็บไซต์ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน Web Browser ในส่วนของ Temporary Internet File ในรูปแบบของ Cache File เมื่อเวลาที่ผู้ชมเข้าเว็บครั้งต่อไปสามารถดึงข้อมูลจาก Cache ได้เลยไม่ต้องไปดึงข้อมูลจาก Server ทำให้หน้าเว็บสามารถโหลดได้เร็วขึ้น

ขั้นตอนนี้จะเป็นการระบุให้ Web Browser เก็บ Cache พวกไฟล์ในเว็บไซต์ของเราไว้ และระบุให้ทราบว่า Web Browser ควรเก็บ Cache นี้ไว้นานเท่าไหร่
จึงควรจะต้องดึงข้อมูลจาก Server มาใหม่เผื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงของไฟล์

สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ที่ต้องการให้ผู้ชมเก็บข้อมูล cache ของเว็บไซต์ไว้บนเครื่อง สามารถทำได้ด้วยการเพิ่มโค้ดลงในไฟล์ .htaccess โดยทำตามคู่มือด้านล่างนี้

การสร้างหรือแก้ไขไฟล์ .htaccess ผ่าน directadmin

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType text/html "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/javascript "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/json "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 month"
ExpiresByType image/icon "access 1 month"
ExpiresByType application/x-ico "access 1 month"
ExpiresByType application/ico "access 1 month"
ExpiresDefault "access 1 month"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

สำหรับการตั้งระยะเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ เช่น จากโค้ดด้านบน ไฟล์ภาพสามารถปรับเปลี่ยนจาก “1 year” เป็น “1 month” ได้ ตามความเหมาะสม

Was this article helpful?

Related Articles