วิธีตั้งค่าที่อยู่ร้านค้าและค่าเงินใน WooCommerce

เมื่อติดตั้ง WooCommerce เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ตั้งค่า WooCommerce ควรตั้งค่าภาษาของเว็บกันก่อน ซึ่งภาษาที่ตั้งค่ามาในตอนแรกเลยจะเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเว็บให้เป็นภาษาไทยได้ เพื่อให้สะดวกต่อผู้ใช้ และลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนภาษาทำได้โดย

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

3. เมื่อ login เข้ามาจะพบหน้า Dashboard ที่แถบเมนูทางด้านซ้ายมือ เลือก Settings > Genrral 

4. ที่ Site Language ให้ทำการเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทย

5. คราวนี้เป็นการตั้งค่าใน woocommerce โดยให้ไปที่ Plugins > Installed Plugins

6. ที่ปลั๊กอิน WooCommerce เลือก Settings

7. ที่แท้บ General ให้ทำการตั้งค่าดังนี้
Store Address : ใส่ที่อยู่ร้านค้าของเรา
ที่ Currency Option
Currency: ให้เลือกหน่วยของราคา เป็น Thai Baht
Thousand separator : ให้มีเครื่องหมาย , คั่นระหว่างหลักด้วย
    Currency position: ตำแหน่งของราคา แนะนำว่าให้เลือกเป็น Right with space
    Number of decimals: จำนวนตัวเลขหลังจุดทศนิยม (สตางค์) ถ้าเป็นราคาเต็มให้เราใส่เป็น 0 คือ แต่ถ้าหากมีหน่วยสตางค์ ให้เลือกเป็น 2

จากนั้นกดปุ่ม Save Change

Was this article helpful?

Related Articles