วิธีสร้าง Categories ใน WooCommerce

ผู้ใช้สามารถสร้างหมวดหมู่สำหรับสินค้า (Categories) หรือบริการได้ ซึ่งการจัดหมวดหมู่สินค้าจะช่วยให้ลูกค้าสามารถดูสินค้าได้ง่ายขึ้น สำหรับขั้นตอนการสร้างหมวดหมู่สินค้าใน woocommerce มี่ขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

3. ที่แถบเมนูด้านซ้าย เลือก Product > Categories

4. ใส่รายละเอียด ดังต่อไปนี้

  • Name : ชื่อของหมวดหมู่สินค้า
  • Slug : ส่วนที่จะไปโผล่ใน url อย่างเช่น https:\\testwp.com\tag\ของเล่น  “ของเล่น” ก็คือ slug นั่นเอง
  • Parent Category : Category ของเราที่จะสร้างขึ้นมาใหม่นี้ อยู่ภายใต้ Category อะไรหรือเปล่า อย่างเช่น Category ปืนฉีดน้ำ อยู่ภายใต้ Category ของเล่น
  • Description : คำอธิบาย
  • Display Type : ลักษณะที่แสดง ปกติจะตั้งค่าเป็น Default อยู่แล้ว
  • Thumbnail : กำหนดรูปภาพให้กับ Category

จากนั้นกด Add new category เพื่อเพิ่มหมวดหมู่สินค้า

5. หมวดหมู่สินค้าที่สร้างจะแสดง ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles