วิธีเพิ่ม PHP memory limit ให้กับ WordPress

ปรกติแล้วค่า PHP Memory Limit ที่เราอนุญาติบน Server ทุกตัวนั้นที่ 256 MB แต่ผู้พัฒนา WordPress เองที่เป็นผู้จำกัด PHP Memory Limit ของ WordPress ไว้ที่ 40MB

ซึ่งในกรณีที่มี theme หรือ plugin ตัวไหนที่ต้องการใช้งานมากกว่า 40MB เราจึงต้องสั่งให้ wordpress เพิ่ม limit ตัวเอง โดยให้พิมพ์คำสั่งนี้ลงไฟล์ wp-config.php

define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');

Was this article helpful?

Related Articles