วิธีเปิด/ปิดการใช้งาน forward email ใน Plesk

คุณสามารถเปิด/ปิดการใช้งาน forward email ใน control panel ของ Plesk  ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

create-user-role-plesk-001

คลิกที่ Mail

วิธีเปิดการใช้งาน forward email

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเปิดการใช้งาน forward email

คลิกที่แท็บ Forwarding

ติ๊กถูกที่ Switch on mail forwarding

เพิ่มบัญชีอีเมลที่ต้องการลงไปในช่อง Forward incoming messages to the following email address จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกแล้ว (จะมีบัญชีอีเมลที่ถูกเพิ่มอยู่ที่ท้ายบัญชีอีเมล)

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ส่งอีเมลมาที่บัญชีอีเมลที่ใช้ สามารถทำได้โดยปิดการส่งอีเมลมาที่บัญชีผู้ใช้

วิธีปิดการใช้งาน forward email

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการใช้งาน forward email

คลิกที่แท็บ Forwarding

นำติ๊กถูกหน้า Switch on mail forwarding ออก จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกแล้ว (บัญชีอีเมลที่ถูกเพิ่มอยู่ที่ท้ายบัญชีอีเมลจะหายไป)

Was this article helpful?

Related Articles