วิธีการตั้งค่า Forward อีเมลใน plesk

คุณสามารถตั้งค่า forward อีเมลได้ โดยใช้ control panel ของ plesk  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2.หน้าเมนูหลัก control panel ของ plesk ที่เมนูทางซ้ายมือให้คลิกที่ Mail

3.เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่า โดยคลิกที่ชื่อบัญชีที่ต้องการ

4.เลือกแท้บ Forwarding

5.ติ๊กถูกที่ Switch on mail forwarding จากนั้นเพิ่มรายชื่ออีเมลที่ต้องการลงไปที่ช่อง Forward incoming messages to following email address ดังภาพ
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า

6. ระบบจะแสดงบัญชีอีเมลที่เราตั้งค่าไว้ ดังภาพ

ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ส่งอีเมลมาที่บัญชีอีเมลที่ใช้ สามารถดำเนินการได้โดย

เลือกแท้บ General  เอาเครื่องหมายถูกหน้า Mailbox ออก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า

ที่ Usage ระบบจะแสดงข้อความ No mailbox ดังภาพ

หากต้องการยกเลิกการ Forward อีเมล สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

เลือกแท้บ Forward แล้วเอาเครื่องหมายถูกหน้า Switch on mail forwarding ออก
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

บัญชีอีเมลที่ตั้งค่าไว้เพื่อ Forward อีเมล จะหายไป ดังภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles