วิธีการตั้งค่า Auto replies อีเมล ใน Plesk

คุณสามารถตั้งค่าอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ หรือ auto replies อีเมลได้ โดยใช้ control panel ของ plesk  โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

create-user-role-plesk-001

2.หน้าเมนูหลัก control panel ของ plesk ที่เมนูทางซ้ายมือให้คลิกที่ Mail

3.เลือกบัญชีอีเมลที่ต้องการตั้งค่า โดยคลิกที่ชื่อบัญชีที่ต้องการ

4.เลือกแท้บ Auto-Reply  แล้วติ๊กถูกที่ Switch on auto-reply เพื่อเปิดการใช้งานอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • Auto-reply message subject: ใส่หัวเรื่องของอีเมล
  • Message format: เลือกรูปแบบของข้อความ โดยให้เลือกเป็นแบบ plain text
  • Encoding: การเข้ารหัส แนะนำให้เลือก UTF-8 เพราะสามารถรองรับการใช้งานภาษาไทยได้
  • Auto-reply message text: ข้อความที่จะแสดงในอีเมล
  • Forward to: บัญชีอีเมลที่ต้องการส่งต่อ สามารถใส่ได้เพียง 1 บัญชี
  • Send an automatic response to a unique email address no more than (times a day): จำนวนครั้งที่ให้ส่งอีเมลตอบกลับไปยังแต่ละอีเมล
  • Attach file: ไฟล์แนบที่ต้องการส่ง ซึ่งถ้าหากต้องการส่งมากกว่า 1 ไฟล์ให้คลิกที่ Add an attachment แต่ถ้าต้องการลบไฟล์ที่ส่งออกให้คลิกที่ Remove ตรงชื่อไฟล์ที่ต้องการเอาออก
  • Switch off auto-reply: กำหนดวันที่ต้องการให้หยุดส่งอีเมล auto-reply

จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5.ระบบจะแสดงว่าบัญชีอีเมลได้ทำการเปิดการใช้งาน Auto-reply แล้ว ดังรูป

หากต้องการปิดการใช้งาน Auto-reply สามารถทำได้โดย

เลือกแท้บ Auto-Reply จากนั้นเอาเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Switch on auto-reply ออก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

ระบบจะแสดงว่าบัญชีอีเมลได้ทำการปิดการใช้งาน Auto-reply แล้ว ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles