วิธีเปิด/ปิดการใช้งาน auto-reply email ใน Plesk

Enable-disable auto-reply email Plesk

คุณสามารถเปิด/ปิดการใช้งาน auto-reply mail หรือเมลตอบกลับอัตโนมัติ ใน control panel ของ Plesk ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Mail

วิธีเปิดการใช้งาน auto-reply email

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเปิดการใช้งาน auto-reply email

คลิกที่แท็บ Auto-Reply

ติ๊กถูกที่ Switch on auto-reply

กำหนดรายละเอียดของเมลตอบกลับ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

  • Auto-reply message subject – กำหนดหัวเรื่องของเมลตอบกลับ
  • Message format – เลือกรูปแบบของเมลตอบกลับ
  • Encoding – เลือกรูปแบบการเข้ารหัส (แนะนำให้เลือกเป็น UTF-8 เพราะรองรับการใช้งานภาษาไทยได้)
  • Auto-reply message text – กำหนดข้อความที่จะแสดงในเมลตอบกลับ
  • Forward to – กำหนดบัญชีอีเมลที่ต้องการส่งต่อ (สามารถใส่ได้เพียง 1 บัญชี)
  • Send an automatic response to a unique email address no more than (times a day) – กำหนดจำนวนครั้งที่ให้ส่งเมลตอบกลับไปยังแต่ละอีเมล
  • Attach file – แนบไฟล์ที่ต้องการส่ง (ถ้ามี)
  • Switch off auto-reply – กำหนดวันที่ต้องการให้หยุดส่งเมลตอบกลับ หากต้องการเปิดการใช้งานให้ติ๊กถูกที่หน้า Switch off auto-reply จากนั้นกำหนดวัน เดือน ปีที่ต้องการ

ระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกแล้ว (จะมีข้อความ Auto-reply is switched on. ที่ท้ายบัญชีอีเมล)

วิธีปิดการใช้งาน auto-reply email

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการปิดการใช้งาน auto-reply email

คลิกที่แท็บ Auto-Reply

นำติ๊กถูกหน้าหัวข้อ Switch on auto-reply ออก

คลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกแล้ว (ข้อความ Auto-reply is switched on ที่ท้ายบัญชีอีเมลจะหายไป)

Was this article helpful?

Related Articles