วิธีใช้งาน Service Monitor

คุณสามารถใช้งาน Service Monitor ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่ Service Monitor

3. คุณสามารถเข้าไปจัดการกับ Service Monitor ได้ตามต้องการ โดยมีรายละเอียดของ Service ดังนี้

  • clamd คือ โปรแกรม antivirus
  • directadmin คือ โปรแกรมควบคุม User บน Server สำหรับให้บริการ Web Hsoting
  • dovecot คือ โปรแกรมสำหรับให้ user login เข้าใช้บริการอีเมลล์จากภายนอก เช่น outlook tablet โทรศัพท์มือถือ
  • exim คือ โปรแกรมจัดการ การรับ-ส่งอีเมลล์
  • freshcalm ทำการสแกนไวรัส
  • httpd ทำหน้าที่ web server
  • mysqld ทำหน้าที่ ฐานข้อมูล
  • named ทำหน้าที่ DNS Management
  • proftpd ทำหน้าที่ FTP เพื่อ Upload หรือ Download File
  • sshd ทำหน้าที่ remote login เพื่อเข้าควบคุมเครื่อง

หมายเหตุ : ก่อนที่จะ Start หรือ Restart Service คุณควรที่จะคลิกที่ Stop Service ก่อนทุกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles