วิธีใช้งาน Service Monitor

คุณสามารถใช้งาน Service Monitor ใน DirectAdmin Control Panel โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกที่ Service Monitor

3. คุณสามารถเข้าไปจัดการกับ Service Monitor ได้ตามต้องการ โดยมีรายละเอียดของ Service ดังนี้

  • clamd คือ โปรแกรม antivirus
  • directadmin คือ โปรแกรมควบคุม User บน Server สำหรับให้บริการ Web Hsoting
  • dovecot คือ โปรแกรมสำหรับให้ user login เข้าใช้บริการอีเมลล์จากภายนอก เช่น outlook tablet โทรศัพท์มือถือ
  • exim คือ โปรแกรมจัดการ การรับ-ส่งอีเมลล์
  • freshcalm ทำการสแกนไวรัส
  • httpd ทำหน้าที่ web server
  • mysqld ทำหน้าที่ ฐานข้อมูล
  • named ทำหน้าที่ DNS Management
  • proftpd ทำหน้าที่ FTP เพื่อ Upload หรือ Download File
  • sshd ทำหน้าที่ remote login เพื่อเข้าควบคุมเครื่อง

หมายเหตุ : ก่อนที่จะ Start หรือ Restart Service คุณควรที่จะคลิกที่ Stop Service ก่อนทุกครั้ง

 

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?