วิธีกำหนดอัตราการส่ง E-Mail ของทุก User ใน DirectAdmin ระดับ Admin

การกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เป็นการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันของ Users ที่คุณดูแล เพื่อป้องกัน User นำระบบ Email ที่ให้บริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ส่ง Mail โฆษณา, Spam Email หรือ User อาจติด Malware ส่ง mIl Virus ออกอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้โดเมนของผู้ใช้บริการ และ IP ของ Mail Server ที่เราให้บริการติด Blocklist จากหน่วยงานกลางที่ดูแลปัญหาด้าน Spam ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานทั้งหมดไม่สามารถส่ง Email ไปหา Email Server ภายนอกได้ โดยการตั้งค่ามีขั้นตอนการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันดังนี้

1.  คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. เลือกเมนู Administrator Settings

3. กำหนดค่าได้ดังนี้

  • Daily E-Mail limit per DirectAdmin User : กำหนดอัตราการส่ง E-Mail ต่อ User เช่น ในแต่ละ User จะสามารถส่ง E-Mail ได้ไม่เกิน 500 ฉบับ/วัน
  • Daily limit per E-Mail Account : กำหนดอัตราการส่ง E-Mail ต่อ E-Mail Account เช่น ในแต่ละ E-Mail Account จะสามารถส่ง E-Mail ได้ไม่เกิน 100 ฉบับ/วัน

เราขอแนะนำการตั้งค่าต่อ User เป็น 500 และ E-Mail Account เป็น 100 ก็เพียงพอต่อการใช้งานแบบปกติ

** เหตุผลคือ ถ้าลูกค้าเป็น admin แสดงว่าลูกค้าสามารถควบคุม Server เองและมีสิทธิ์กำหนดปริมาณอีเมลเองได้ครับ **

จากนั้นคลิก SAVE

Was this article helpful?

Related Articles