วิธีกำหนดจำนวนการส่งอีเมลของผู้ใช้ทุกบัญชีใน DirectAdmin

การกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เป็นการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันของ Users ที่คุณดูแล เพื่อป้องกัน User นำระบบ Email ที่ให้บริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ส่ง Mail โฆษณา, Spam Email หรือ User อาจติด Malware ส่ง mIl Virus ออกอัตโนมัติ ซึ่งอาจทำให้โดเมนของผู้ใช้บริการ และ IP ของ Mail Server ที่เราให้บริการติด Blocklist จากหน่วยงานกลางที่ดูแลปัญหาด้าน Spam ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานทั้งหมดไม่สามารถส่ง Email ไปหา Email Server ภายนอกได้ โดยการตั้งค่ามีขั้นตอนการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Administrator Settings ในหมวด Server Manager

คลิกที่แท็บ E-mail Settings

กำหนดจำนวนการส่งอีเมลที่ต้องการในแต่ละรายการ เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ SAVE

  • Daily E-mail limit per DirectAdmin User – กำหนดจำนวนการส่งอีเมลต่อบัญชีผู้ใช้ใน DirectAdmin (แนะนำให้ตั้งเป็น 500 สำหรับการใช้งานแบบปกติ)
  • Daily limit per E-mail Account : กำหนดจำนวนการส่งอีเมลต่อบัญชีอีเมล (แนะนำให้ตั้งเป็น 100 สำหรับการใช้งานแบบปกติ)

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกการตั้งค่าดังกล่าวแล้ว (จากภาพตัวอย่างจะเป็นการกำหนด Daily E-mail limit per DirectAdmin User จาก 1000 เป็น 500 และ Daily limit per E-mail Account จาก 200 เป็น 100)

Was this article helpful?

Related Articles