วิธี convert ไฟล์รูปเป็น webp ด้วย XnConvert

วิธีการแปลงไฟล์ webp มีหลากหลายวิธี วิธีการแปลงด้วยการใช้ XnConvert ก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว และที่สำคัญ สามารถทำได้ทีละหลายๆ รูปได้ในคราวเดียว

XnConvert เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์รูปภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี และรองรับไฟล์ต่างๆ ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น JPEG, TIFF, PNG, GIF, WEBP, PSD หรือ JPEG2000 เป็นต้น

สำหรับวิธีการติดตั้งโปรแกรมสามารถดูได้ที่ วิธีติดตั้งโปรแกรม XnCovert

วิธีการแปลงไฟล์มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม XnConvert
  1. คลิกที่แท้บ Output ที่ Format เลือก WEBP-WebP
  1. ทำการตั้งค่าคุณภาพของภาพ คลิกที่ Setting… จากนั้นปรับคุณภาพของภาพที่ Quality เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ OK
  1. ที่ Folder เลือก Folder ที่ต้องการเก็บไฟล์ และที่ Filename เลือกรูปแบบชื่อไฟล์ที่ต้องการบันทึก
  1. คลิกที่แท้บ Input แล้วทำการเพิ่มไฟล์ โดยคลิกที่ Add files… (สามารถเพิ่มได้หลายไฟล์) จากนั้นคลิกที่ Convert เพื่อทำการแปลงไฟล์
  1. ระบบจะทำการแปลงไฟล์ ดังภาพ
  1. ไฟล์จะถูกแปลงเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles