วิธีการติดตั้งโปรแกรม XnCovert

XnConvert เป็นโปรแกรมที่ใช้แปลงไฟล์รูปภาพ ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรี และรองรับไฟล์ต่างๆ ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น JPEG, TIFF, PNG, GIF, WEBP, PSD หรือ JPEG2000 เป็นต้น และที่สำคัญสามารถแปลงไฟล์ได้ครั้งละหลายๆ ภาพ อีกด้วย

วิธีการการติดตั้งโปรแกรมมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ https://www.xnview.com/en/xnconvert/ จากนั้นคลิกที่ Download & Puchase เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม
 1. โปรแกรมรองรับการใช้งานทั้ง Windows, Mac และ Linux โดยสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งเลย (Installer for Windows) หรือดาวน์โหลดไฟล์ไปติดตั้งเองก็ได้ (or just download the zipped program folder)

  จากตัวอย่างนี้ขอใช้วิธี Installer for Windows โดยจะขอเลือกเป็น Setup Win 64bit สำหรับผู้ใช้ที่ไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นแบบไหนดีระหว่าง 32bit หรือ 64bit แนะนำให้ดูที่ My PC => properties แล้วดูที่ System Type ว่าระบบของเราเป็นแบบไหน

คลิกที่ Setup Win 64bit

 1. เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะเก็บไฟล์ จากนั้นคลิกปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกไฟล์
 1. เลือกภาษาที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK
 1. เลือก I accept the agreement เพื่อยอมรับข้อตกลง จากนั้นคลิก Next
 1. เลือกตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม ซึ่งปกติแล้วคอมพิวเตอร์จะเลือกตำแหน่งที่ต้องการติดตั้งไว้ให้แล้ว จากนั้น คลิก Next > เพื่อดำเนินการต่อ
 1. เลือกตำแหน่งที่ต้องการวาง Shortcut หรือตำแหน่งที่ต้องการเข้าถึงโปรแกรม จากนั้นคลิกปุ่ม Next >
 1. หากต้องการสร้าง icons ให้หาง่ายๆ ที่หน้า Desktop และ Start Menu สามารถติ๊กถูกหน้าข้อความที่ต้องการสร้าง จากนั้นคลิกปุ่ม Next > เพื่อดำเนินการต่อ
 1. คลิกปุ่ม Install เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
 1. ระบบจะดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ดังภาพ
 1. เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้าง icon ดังภาพ

มาลองใช้งานกันดีกว่า
สำหรับการแปลงไฟล์รูปด้วยโปรแกรม XnCovert สามารถดูขั้นตอนได้ที่
วิธี convert ไฟล์รูปเป็น webp ด้วย XnConvert

Was this article helpful?

Related Articles