วิธีการติดตั้ง IncrediMail

IncrediMail เป็นโปรแกรมรับส่งอีเมล์ที่จัดว่ามีหน้าจอที่ดูสวยงาม มี Animation ต่างๆ ในการส่งเมล์ มีการใส่ Effect Sound ต่างๆ และ Animation ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ออกแบบมาแตกต่างกับ E-mail client ตัวอื่นๆ มาก โปรแกรมนี้เป็น Freeware Software ด้วย ใช้งานง่าย สามารถเปลี่ยนแปลง Background ให้กับอีเมล์ตามลักษณะที่เราชอบ การใช้งานในแต่ละรูปแบบ การลบเมล์ หรือ เปิดหน้าเมล์ ก็จะมี เอฟเฟค เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนเอฟเฟคได้ตามที่เราต้องการ

ขั้นตอนการติดตั้ง IncrediMail มีขั้นตอน ดังนี้

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ http://www.incredimail.com/en จากนั้นกดปุ่ม Download

2. เมื่อ Download มาแล้วให้คลิกที่ ไอคอนเพื่อทำการติดตั้ง

3. ให้กดปุ่ม I agree เพื่อยอมรับเงื่อนไข

4. ระบบจะดำเนินการติดตั้ง

5. เมื่อระบบติดตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Finish

6. เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วจะได้ icon ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles