ขั้นตอนการสร้างหน้าเพจบน WordPress

Create page WordPress

เมื่อติดตั้ง WordPress เรียบร้อยปกติแล้ว WordPress จะมีติดตั้ง Theme มาให้แล้ว โดย Theme ที่ติดตั้งคือ Twenty-Twenty-Three ซึ่งคุณไม่ต้องติดปลั๊กอินหรือ Theme ใดๆ เลย คุณก็สามารถสร้างหน้าเว็บได้เลย

สำหรับขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยาก มีดังนี้

พิมพ์ URL เพื่อ Login เพื่อเข้าสู่หลังบ้านของ WordPress โดยให้พิมพ์ ชื่อโดเมน/wp-admin จากตัวอย่างโดเมนที่ใช้คือ demo.sandbox.in.th ดังนั้น ก็ต้องพิมพ์ demo.sandbox.in.th/wp-admin

ระบบจะเข้าสู่หน้า Login ของ WordPress ให้ใส่ Username และรหัสผ่าน จากนั้นกดป่ม Log In เพื่อเข้าสู่หน้า Dashboard ของ WordPress

ที่เมนูด้านซ้ายมือ เลือก Pages จากนั้นคลิกที่ Add New

ที่ Add Title ให้ใส่ Titleของเพจ

ทีนี้เรามาดูหน้าตาของการสร้างหน้าเพจว่ามีเมนูที่ใช้งานอะไรบ้าง

 1. WordPress Icon: กลับไปยังหน้า Dashboard ของ WordPress
 2. Toggle Block Inserter: เลือก Block เพื่อใช้สร้างหน้าเพจ เช่น ข้อความ, รูปภาพ หรือปุ่มเป็นต้น
 3. Tools: เลือกได้ว่าในหน้าเพจที่เปิดอยู่จะทำการแก้ไข หรือเลือกก็ได้ โดยกดปุ่ม Escape หรือ Enter
 4. Undo&Redo: สามารถใช้คำสั่ง เลิกทำ หรือ ทำซ้ำในหน้าเพจ
 5. Details: แสดงรายละเอียดในหน้าเพจนั้นๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง เช่น มีกี่คำ กี่ paragraph หรือมี Block ที่ใช้งานเท่าไหร่ เป็นต้น
 6. List view: จะบอกว่าในหน้าเพจนี้ใช้ Block อะไรบ้าง
 7. Preview: ดูตัวอย่างหน้าเพจ
 8. Save draft: บันทึกหน้าเพจไว้เป็นฉบับร่าง
 9. Publish: กดปุ่ม Publish เพื่อเผยแพร่หน้าเพจ

ทางด้านซ้ายมือจะมีเมนูที่ช่วยเกี่ยวกับการตั้งค่าให้กับหน้าเพจ

ซึ่งแต่ละตัวมีการใช้งานดังนี้

Summary

ในหน้า Summary จะมีเมนูต่างๆ ดังนี้

 1. Visibility: เป็นการจำกัดการเข้าชมหน้าเพจ โดยจะมีตัวเลือก ดังนี้ Public – ทุกคนสามารถเข้าชมได้, Private – ให้เข้าชมได้เฉพาะแอดมินกับ editors เท่านั้น และ Password protected – เฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้นถึงจะเข้าชมได้
 2. Publish: กำหนดวันและเวลาในการเผยแพร่เพจ
 3. URL: ลิงก์ URL ของหน้าเพจ โดยสามารถแก้ไขได้ลิงก์ได้
 4. Template: Tempalte หรือรูปแบบในการแสดงหน้าเว็บเพจ ปกติแล้วค่าจะถูกตั้งเป็น Default temaplate
 5. Author: ชื่อผู้สร้างเพจ
 6. Move to trash: ปุ่มนี้จะเป็นการลบหน้าเพจ

Featured image จะเป็นภาพหน้าปกของหน้าเพจ และส่วน Discussion จะเกี่ยวกับ Comments ซึ่งหากติ๊กถูกหน้าข้อความ Allow comments จะเป็นการอนุญาตให้ comments ในหน้าเพจได้

Page Attributes

เป็นการตั้งค่าให้หน้าเพจที่เรากำลังสร้างอยู่นั้น เป็นลูกของหน้าเพจใดหรือไม่

นี่เป็นการสร้างหน้าเพจเบื้องต้น สำหรับการสร้าง Block สามารถดูได้จากหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. การใส่ Header
 2. การใส่ข้อความ (Paragraph)

Was this article helpful?

Related Articles