วิธีเพิ่ม memory_limit ให้กับ PHP ด้วยไฟล์ .htaccess

memory limit คือ การกำหนดขนาด memory ให้เพียงพอสำหรับการประมวลผลของ script ที่ใช้งาน ถ้ากำหนดสูงเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหา memory leak ได้

การเพิ่ม memory limit สามารถกำหนดค่าได้โดย เขียนคำสั่งดังนี้ ลงไปในไฟล์ที่ชื่อ .htaccess (จุด-เฮช-ที-เอ-ซี-ซี-อี-เอส-เอส) ด้วย Notepad หรือ Text Editor จากนั้นอัพโหลดไฟล์ .htaccess ไปไว้ในแฟ้ม public_html บนเว็บไซต์

php_value memory_limit 256M

Was this article helpful?

Related Articles