การเพิ่มเวลาการทำงานให้กับ php

บางครั้งคุณต้อง Upload File ที่มีขนาดใหญ่ และพบปัญหาหลุดระหว่างการ Upload File ไปยังเว็บไซต์ เนื่องจากติด Limit เวลาการทำงานในการ Upload File เราจึงขอเสนอการเพิ่มเวลาการทำงานให้กับ php โดยเขียนคำสั่งดังนี้ ลงไปในไฟล์ที่ชื่อ .htaccess (จุด-เฮช-ที-เอ-ซี-ซี-อี-เอส-เอส) ด้วย Notepad หรือ Text Editor

php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

จากนั้นอัพโหลดไฟล์ .htaccess ไปไว้ในแฟ้ม public_html เท่านี้คุณก็จะสามารถ Upload File โดยไม่หลุดอีกต่อไป

Was this article helpful?

Related Articles