การสร้าง Nameserver

การสร้าง Nameserver กับ ResellerClub มีขั้นตอนดังนี้ครับ

1. Login เข้าสู่ Domain Control Panel ของเราที่ http://manage.hostatom.com  โดยใส่

  • username : เป็นที่อยู่ E-mail Address
  • Password : ใส่รหัสผ่าน Password

กด Login

2. กรอกชื่อโดเมนของคุณ ที่คุณต้องการสร้าง Nameserver แล้วเลือกบริการ Domain Registration Service ดังรูป

3. เลือกตั้งค่า Child Name Servers

4. ระบุ Nameserver ที่คุณต้องการ ตามด้วยเลข IP Address ของ Server

คลิก Save จากนั้นก็รอเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมงครับ Nameserver ของคุณก็จะออนไลน์พร้อมใช้งานได้เลยทันที

Was this article helpful?

Related Articles