การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Customer Login

2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี 1and1.com ของคุณ จากนั้นคลิก Login

3. คลิก Manage Domains

4. สร้างซับโดเมนจากโดเมนที่ต้องการสร้างเนมเซิฟเวอร์ โดยการคลิกที่ New และเลือก Createกำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ และคลิก OK

5. กำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ และคลิก OK

6. ดำเนินตามขั้นตอนอีกครั้งสำหรับกำหนดค่าเนมเซิฟเวอร์ที่ 2

7. เมื่อกำหนดค่าซับโดเมนเรียบร้อยแล้ว ทำการกำหนดค่า IP address โดยการเลือก Subdomain จากนั้นคลิก DNS และเลือก Edit DNS Settings

8. ในส่วนของ Advanced DNS Settings ทำการติ๊กเลือก Other IP address และกำหนดค่า IP address จากนั้นคลิก OK

9. ระบบจะแจ้งยืนยันการตั้งค่า DNS จากนั้นคลิก Go To Overview

10. ดำเนินตามขั้นตอนอีกครั้งสำหรับกำหนดค่า IP address ที่ 2

11. เลือกโดเมนเนมที่คุณต้องการสร้าง Private Nameserver จากนั้นคลิก DNS และเลือก Edit DNS Settings

12. ในส่วนของ Basic DNS Settings เลือก My name server

13. ในส่วนของ Advanced DNS Settings ระบุซับโดเมนที่คุณได้สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ ดังภาพ จากนั้นคลิก OK

14.เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ 1and1.com ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles