การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู My Account

2. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี MelbourneIT.com.au ของคุณ จากนั้นคลิก Login

3. ในส่วนของ My Purchases คลิกที่ Manage Domain Names

4. เลือกโดเมนที่ต้องการ และติ๊กที่ Change Nameservers จากนั้นคลิก Go

5. กำหนดค่า Nameserver และค่า IP address จากนั้นคลิก Continue

เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ MelbourneIT.com.au ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles