การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี OpenSRS ของคุณ จากนั้นคลิก Manage Domain

2. คลิกแท็บ Name Servers

3. คลิก Clink here. เพื่อสร้างเนมเซิฟเวอร์บนโดเมนเนมของคุณ

4. กำหนดค่า Nameserver 1 และค่า IP Address จากนั้นคลิก Create Name Server

5. เนมเซิฟเวอร์ที่ถูกสร้างขึ้นจะแสดงดังภาพ

6. ดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำอีกครั้งสำหรับการกำหนดค่า Nameserver 2

7. เสร็จสิ้นการสร้างเนมเซิฟเวอร์สำหรับโดเมนที่จดทะเบียนกับ OpenSRS ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้

Was this article helpful?

Related Articles