การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ GoDaddy.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ระบุบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับล็อกอินเข้าสู่ระบบ GoDaddy.com จากนั้นคลิก GO!

2. เลือก My Products และคลิกที่ Domain Manager

3. ในส่วนของ Domain ทำการเลือก Organize จากนั้นคลิกที่โดเมนเนมที่คุณต้องการตั้งค่า

4. คลิกที่ปุ่ม Manage

5. กำหนด Nameserver ตามที่คุณต้องการ ดังภาพ และคลิก OK

6. ระบบจะแจ้งยืนยันการเปลี่ยน Nameserver จากนั้นคลิก OK

หมายเหตุ : ระบบจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 24-48 ชม. ถึงจะใช้งานได้ตามปกติ

Was this article helpful?

Related Articles