วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code 0x800c0133

Error Code 0x800c0133 คือ เออเรอร์ที่เกิดขึ้นจากไฟล์อีเมล์ใน Inbox มีขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดของ Outlook Express จึงทำให้ Outlook Express ไม่สามารถจัดการกับ Inbox ที่มีขนาดเกินได้ โดยไฟล์ที่เต็มนั้นมีนามสกุลของไฟล์เป็น .dbx เช่น Inbox.dbx นั้นจะจำกัดอยู่ที่ 2 กิกะไบต์ เมื่อไฟล์เต็มแล้วจะทำให้ไม่สามารถรับอีเมล์ใหม่ๆเข้ามาได้อีก ซึ่งสามารถแก้ไขได้ดังนี้

วิธีที่ 1. บีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้มีขนาดเล็กลง (Compact Folder)

คลิกที่เมนู File และเลือก Folder จากนั้นคลิกที่ Compact All Folders

วิธีที่ 2. ย้ายอีเมล์ของเราไปใส่ไว้ในโฟลเดอร์อื่น
เนื่องจากไฟล์ Inbox ของเราเต็มแล้ว เราจึงต้องสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อเก็บอีเมล์ในโฟลเดอร์ Inbox ที่อาจจะเก่าแล้วเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์นั้น

  • คลิ๊กขวาที่ Local Folders > New Folder
  • สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเช่น 2013 เพื่อไว้เก็บอีเมลล์เก่าๆของปี 2013
  • ย้ายอีเมลล์เก่าๆของปี 2013 ไปไว้ในโฟลเดอร์ 2013

เท่านี้ขนาดไฟล์ของโฟลเดอร์ Inbox ก็จะเล็กลง

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?