วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งาน Microsoft Office Outlook ตาม Error Code x800ccc78

Error Code x800ccc78 คือ เออเรอร์ที่เกิดขึ้นจาก Outlook ไม่สามารถส่งอีเมล์ออกได้ โดยจะมี error 0x800ccc78 แจ้งในขณะที่พยายามส่งอีเมล์ออก สามารถแก้ไขได้ดังนี้

1. คลิกเมนู File และเลือก Account Settings

2. เลือก Email Account ที่มีปัญหา จากนั้นคลิกที่ Change

3. คลิกปุ่ม More Settings

4. คลิกที่แท็บ Outgoing Server

5. ติ๊กที่ My outgoing server (SMTP) requires authentication และเลือก Use same settings as my incoming mail server จากนั้นคลิก OK

 

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?