วิธีตรวจสอบ E-Mail Header ของ E-Mail บน Thunderbird

E-Mail Header เป็นส่วนที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆของอีเมล ได้แก่ เลขทะเบียนของ E-mail (message header), วันที่และเวลาที่ส่ง, เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส่งออกอีเมล, ชื่อผู้รับ, ชื่อผู้ส่ง อย่างละเอียด ซึ่งจะไม่ปรากฏในเนื้อหาของ Email ข้อมูลในส่วนของ Header นั้นมักจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ของการรับ-ส่งอีเมลต่างๆ ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของอีเมล

1.คลิกที่ icon Mozilla Thunderbird เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

2. Double click จากอีเมลที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อเข้าสู่หน้าเนื้อหาอีเมล

3. คลิกที่ More จากนั้นเลือก View Source

4. ระบบจะขึ้นหน้าต่างแสดง Email Header ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles