วิธีตั้งค่า permission ของ File Manager ใน Plesk

Permission เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน ว่ามีสิทธิ์ในการ อ่าน เขียน หรือสั่งให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆทำงาน ซึ่งการตั้งค่า Permission ควรมีการตั้งค่าและเลือกใช้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ทำเว็บไซต์ โดยสามารถทำได้ตามคู่มือ วิธีตั้งค่า permission ของ File Manager ใน Plesk ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่ต้องการเข้าไปตั้งค่า permission

3. คลิกที่ไอคอนเมนูของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการตั้งค่า permission

4. คลิกที่ Change Permissions

5. ติ๊กถูกหรือนำติ๊กถูกออกเพื่อกำหนดค่า permission ตามที่ต้องการ

  • Read – กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้อ่านไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆ ได้
  • Write – กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้เขียน/แก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆ ได้
  • Execute/Search – กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้สามารถสั่งไฟล์นั้นๆ ให้ทำงานได้

เสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

6. ระบบจะแจ้งว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้อัปเดต permission ใหม่เรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง

  • สำหรับไฟล์ Permission ที่ปลอดภัย คือไม่เกิน 644
  • สำหรับโฟลเดอร์ Permission ที่ปลอดถัย คือไม่เกิน 755
  • ไม่ควรตั้งค่า Persmission 777 โดยไม่จำเป็น

Was this article helpful?

Related Articles