วิธีตั้งค่า permission ของ File Manager ใน Plesk

Permission เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน ว่ามีสิทธิ์ในการ อ่าน เขียน หรือสั่งให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆทำงาน ซึ่งการตั้งค่า Permission ควรมีการตั้งค่าและเลือกใช้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ทำเว็บไซต์ โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่ต้องการเข้าไปตั้งค่า permission

3. คลิกที่ไอคอนเมนูของไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการตั้งค่า permission

4. คลิกที่ Change Permissions

5. ติ๊กถูกหรือนำติ๊กถูกออกเพื่อกำหนดค่า permission ตามที่ต้องการ

  • Read – กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้อ่านไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆ ได้
  • Write – กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้เขียน/แก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆ ได้
  • Execute/Search – กำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้สามารถสั่งไฟล์นั้นๆ ให้ทำงานได้

เสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

6. ระบบจะแจ้งว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้อัปเดต permission ใหม่เรียบร้อยแล้ว

ข้อควรระวัง

  • สำหรับไฟล์ Permission ที่ปลอดภัย คือไม่เกิน 644
  • สำหรับโฟลเดอร์ Permission ที่ปลอดภัย คือไม่เกิน 755
  • ไม่ควรตั้งค่า Persmission 777 โดยไม่จำเป็น

Was this article helpful?

Related Articles