วิธีสร้าง clone และลบ Service Plan ใน Plesk

สำหรับผู้ใช้บริการ reseller สามารถสร้าง และจัดการบริการต่างๆ ของ web hosting ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

วิธีสร้าง service plan

1.พิมพ์ URL ที่ได้จากอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443
ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in

2.ที่เมนูทางซ้ายมือ เลือก Service Plans

3.ในหน้า Service Plans คลิกที่ Add a Plan

4.หน้า Creating Hosting Plan เลือกแท้บ Resources  ที่ Service plan name ให้ใส่ชื่อ plan ที่ต้องการตั้ง จากนั้นให้ใส่รายละเอียด ดังต่อไปนี้

Overuse policy

 • Overuse is not allowed: ในกรณีที่ไม่ต้องการให้ user ใช้ทรัพยากรเกินที่กำหนดไว้ และระบบจะทำการระงับการใช้งานทันทีให้เลือกข้อนี้
 • Overuse of disk space and traffic is allow: หากต้องการอนุญาตให้ user ใช้งานพื้นที่และ traffic เกินที่กำหนดได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้งานทรัพยากรอื่นเกินที่กำหนด ให้เลือกข้อนี้ และถ้าหากต้องการให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยัง admin ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ Notify me by email in cases of overuse
 • Overuse is allow (not recommended): (ไม่แนะนำ) หากต้องการอนุญาตให้ user ใช้งานทรัพยากรเกินที่กำหนดได้ ให้เลือกข้อนี้ และถ้าหากต้องการให้ส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยัง admin ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ Notify me by email in cases of overuse

Define the resources provided with the plan

 • Disk space: กำหนดพื้นที่ใช้งาน หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited 
 • Notify when disk space usage reaches: ใส่ขนาดพื้นที่ ระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้งานถึงที่กำหนดไว้
 • Traffic:  จำนวนคนเข้าเว็บไซต์หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Notify when traffic usage reaches: ใส่จำนวนที่ต้องการ ระบบจะทำการแจ้งเตือนเมื่อมีการใช้งานถึงที่กำหนดไว้
 • Domains: จำนวนโดเมน หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Mobile Sites: จำนวนเว็บไซต์ หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Subdomains: จำนวน sub domain หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Domain aliases: จำนวน Domain alias หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Mailboxes: จำนวน Mailbox หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Mailbox size: ขนาดของ Mailbox หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Mailing lists: จำนวนรายชื่อบัญชีอีเมล หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Additional FTP accounts: จำนวนบัญชี FTP ที่ต้องการ หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Databases: จำนวนฐานข้อมูล หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited
 • Expiration date: กำหนดวันหมดอายุ สามารถเลือกได้เป็ยแบบรายวัน รายเดือน แบะรายปี หากไม่จำกัดให้ติ๊กถูกหน้า Unlimited

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่า

5.plan ที่สร้างไว้จะแสดง ดังภาพ

วิธี clone service plan

หากต้องการสร้าง plan ให้เหมือนกับที่เคยสร้างขึ้นมาแล้ว สามารถทำได้โดยใช้ Cline Plans โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ติ๊กถูกหน้า plans ที่ต้องการสร้าง เลือก Clone Plans

2.plan ที่สร้างไว้จะแสดงดังภาพ

วิธีลบ service plan

1.ติ๊กถูกหน้า plan ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Remove

2.ระบบจะแสดงกล่องข้อความว่าต้องการลบ plan ที่เลือกไว้หรือไม่ หากต้องการลบให้กดปุ่ม Yes

3.plan ที่เลือกไว้จะถูกลบออกไป ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles