ขั้นตอนการทำ White-list sender ใน SpamExperts

ในการรับ-ส่งอีเมล อาจเกิดปัญหา อีเมลที่ส่งไปนั้นไม่สามารถรับได้ หรือถูกเก็บไว้ใน junk mail หรือ ในถังขยะ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการตั้งค่า whitelist บัญชีผู้ส่ง ใน control panel ของ SpamExperts วิธีการทำมีขั้นตอน ดังนี้

1. Login เข้าสู่ SpamExperts

2. ที่หน้าหลัก ในส่วนของ Incoming – Protection Settings คลิกที่รูป Sender whitelist

3. ที่แท้บ Sender Whitlist – Domain คลิกที่ Add whitelist sender เพื่อเพิ่มบัญชีอีเมล

4.ที่ Add whitelist sender ให้ใส่บัญชีอีเมลที่ต้องการ โดยใส่ที่ Address จากนั้นคลิกที่ Save

5.อีเมลที่เพิ่มไว้จะแสดง ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles