ขั้นตอนตรวจสอบสถิติการป้องกัน Spam e-mail ใน SpamExperts

ในการรับ-ส่งอีเมล อาจเกิดปัญหา อีเมลที่ส่งไปนั้นไม่สามารถรับได้ หรือถูกเก็บไว้ใน junk mail หรือ ในถังขยะ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการตั้งค่า whitelist บัญชีผู้ส่ง ใน control panel ของ SpamExperts วิธีการทำมีขั้นตอน ดังนี้

1. Login เข้าสู่ SpamExperts

2. ที่เมนูด้านซ้าย คลิที่ Incoming แล้วเลือก Domain Statistics
ในส่วนของ Domain Statistics ที่ Timeframe เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู สามารถเลือกดูได้เป็นแบบ รายชั่วโมง (Hours), รายวัน (Days), รายสัปดาห์ (Week), รายเดือน (Months) และรายปี (Years)

3. เลือกช่วงเวลาเริ่มต้น

4. เลือกช่วงเวลาสิ้นสุด จากนั้นคลิกที่ Show

5. เลื่อนลงมาใต้ปุ่ม Show ระบบจะแสดงสถิติในรูปแบบตาราง กราฟ และแผนภูมิวงกลม ดังภาพ

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles