วิธีดูสถิติการทำงานของ Spam Experts

คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Anti-spam Gateway ที่เราให้บริการได้จากการดูสถิติการทำงานของ Anti-spam Gateway โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Login เข้าสู่ SpamExperts

2. ที่เมนูด้านซ้าย คลิกที่ Incoming แล้วเลือก Domain Statistics

ในส่วนของ Domain Statistics ที่ Timeframe เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู สามารถเลือกดูได้เป็นแบบ รายชั่วโมง (Hours), รายวัน (Days), รายสัปดาห์ (Week), รายเดือน (Months) และรายปี (Years)

3. เลือกช่วงเวลาเริ่มต้น

4. เลือกช่วงเวลาสิ้นสุด จากนั้นคลิกที่ Show

5. เลื่อนลงมาใต้ปุ่ม Show ระบบจะแสดงสถิติในรูปแบบตาราง กราฟ และแผนภูมิดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles